Projektai

Uždarosios akcinės bendrovės „Samsonas“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Uždaroji akcinė bendrovė „Samsonas“ nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda įgyvendinti projektą „Uždarosios akcinės bendrovės „Samsonas“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gruodžio mėn. 21 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Bendra šio projekto vertė – 542 372,51 Eur, iš kurių  271 186,25 Eur skirta iš Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.